Κρατικά ομόλογα 150 δισ. ευρώ θα αγοράσουν η ΕΚΤ και η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας στα πλαίσια του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Ο ισολογισμός της Τράπεζας της Ιταλίας θα αυξηθεί κατά 30% ως τα τέλη του προγράμματος λόγω των αγορών κρατικών ομολόγων, εγγυημένων τιτλοποιημένων ομολογιών και καλυμμένων αξιόγραφων, ανέφερε η Τράπεζα της Ιταλίας σε ένα έγγραφο που δημοσίευσε στον ιστότοπό της.

Η ΕΚΤ άρχισε σήμερα τις αγορές τίτλων κρατικού χρέους χωρών μελών της ευρωζώνης, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας η οποία προβλέπεται να οδηγήσει στη χορήγηση ρευστότητας ύψους 1,1 τρισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η κεντρική τράπεζα της Ιταλίας ανέφερε ότι θα αγοράσει κρατικά ομόλογα αξίας 130 δισ. ευρώ, ενώ η ΕΚΤ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα της Ιταλίας θεωρεί ότι ήδη, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έχει επιπτώσεις στις χρηματαγορές.