Το ελληνικό δημόσιο στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας θα εκπροσωπεί στο εξής η Αγγελική Σκανδαλιάρη, έπειτα από την παραίτηση του Αλέξανδρου Μακρίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η θητεία της νέας εκπροσώπου του ΕΔ άρχισε στις 6/3/2015, με τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λήγει με τη λήξη συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στις διατάξεις του Ν.3723/2008. 

Το ΔΣ της τράπεζας θα ορίσει στην επόμενη συνεδρίασή του τη νέα εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλους αυτού, τηρουμένων των διατάξεων του N.3723/2008, του καταστατικού της τράπεζας και του κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από την ΕΚΤ.