Νέα μείωση κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 21% και διαμορφώθηκε στα  1.266,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.603,0 εκατ. ευρώ Ιανουάριο πέρυσι (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 15,5 εκατ. ευρώ, ή 1,4%).

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.130,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3.740,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2014, παρουσιάζοντας μείωση 16,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 89,5 εκατ. ευρώ, ή 3,8%), ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 1.863,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.137,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2014, παρουσιάζοντας μείωση 12,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 105 εκατ. ευρώ ή 8,2%).