Κατά 100 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους ιδιώτες, μέσα σε έναν μήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ανήλθαν στα 3,106 δισ. ευρώ έναντι 3,006 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν τον Ιανουάριο στα 648 εκατ. ευρώ έναντι 755 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Το μεγαλύτερο ποσό ληξιπρόθεσμο ποσό αφορά οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και ανέρχεται σε 1,815 δισ. ευρώ