Το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2016-2019 προωθεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης.

Με εγκύκλιο, που απέστειλε στους φορείς του Δημοσίου, τους καλεί να υποβάλουν, μέχρι τις 30 Μαρτίου, τις προτάσεις τους για την κατάρτιση του σχεδίου και τους δίνει εντολή να καταρτίσουν τους προϋπολογισμούς τους, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών

Σε πρώτη φάση, οι υπηρεσίες καλούνται να προσδιορίσουν καταρχάς το βασικό σενάριο της περιόδου που καλύπτει:

Α) Το τρέχον έτος (2015)
Β) το έτος του προϋπολογισμού (2016) και
Γ) Τα τρία επόμενα έτη (2017-2019) στο σκέλος των εσόδων.
Οι υπηρεσίες καλούνται να λάβουν υπόψη τους βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις για τη συγκεκριμένη περίοδο (αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα της εγκυκλίου) αλλά και τις επικαιροποιημένες αποδόσεις των παρεμβάσεων στα έσοδα που ίσχυαν μέχρι τώρα.

Η εγκύκλιος εμπεριέχει πίνακα των συνολικών κρατικών δαπανών, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ οι φορείς του Δημοσίου θα πρέπει να βρουν τις δαπάνες που θα περικόψουν, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση των προϋπολογισμένων εξόδων.

Επιπλέον, ο Δημήτρης Μάρδας ζητεί στοιχεία για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, δηλαδή έσοδα που προέρχονται από δανεισμό, πώληση μετοχών ή ομολόγων, πληρωμές για χρεωλύσια και πράξεις reverse repos.

Διαβάστε την εγκύκλιο