Αύξηση παρουσίασε η ανεργία το τελευταίο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Το ποσοστό ενισχύθηκε στο 26,1% το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου σε σχέση με τον προηγούμενο τρίμηνο που ήταν στο 25,5%. Η ανεργία σημείωσε μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013 που ανερχόταν στο 27,8%. 

Ειδικότερα, κατά το δ' τρίμηνο ο αριθμός των ανέργων σε 1.245.854 και των απασχολούμενων σε 3.535.274 άτομα.

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το δ΄τρίμηνο του 2013. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013 μειώθηκε κατά 6,8%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (51,5%).

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανέρχεται στο 24,3% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία), αποτελούν αντίστοιχα το 73%.