Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το οποίο και αναρτήθηκε στο Opengov, στην οποία μπαίνουν όλα τα χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως την 1η Μαρτίου του 2015.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν προς την εφορία με 2 έως και 100 δόσεις. Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν οι ενδιαφερόμενοι έως τις 26 Μαΐου ενώ ως τις 27 Απριλίου θα μπορούν να αξιοποιήσουν την ιδιαίτερα ευνοϊκή διάταξη που προβλέπει ότι όσο μέρος της αρχικής οφειλής εξοφληθεί άλλο τόσο από τις προσαυξήσεις διαγράφεται.

Προϋπόθεση για την αξιοποίηση της διάταξης αυτής είναι ο οφειλέτης να καταβάλει ως προκαταβολή τουλάχιστον ποσό ίσο με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης που του αναλογεί με βάση τη ρύθμιση.

Πέραν της διάταξης αυτής, η ρύθμιση προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεων ανάλογα με τις δόσεις εξόφλησης του χρέους που θα επιλέξει ο οφειλέτης.

Έτσι προβλέπεται το εξής:

• Για εφάπαξ εξόφληση της οφειλής διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής
• από δύο έως και πέντε μηνιαίες δόσεις διαγραφή του 90% των προσαυξήσεων και των τόκων
• από έξι έως και δέκα μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή από το 80% των προσαυξήσεων και των τόκων
• από ένδεκα έως και είκοσι μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 75%.
• από είκοσι μία έως και τριάντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 70%
• από τριάντα μία έως και σαράντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 65%.
• από σαράντα μία έως και πενήντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 60%
• από πενήντα μία έως και εξήντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 55%
• από εξήντα μία έως και εβδομήντα μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή από το 50%.
• από εβδομήντα μία έως και ογδόντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 45%
• από ογδόντα μία έως και ενενήντα μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 40%
• από ενενήντα μία έως και εκατό μηνιαίες δόσεις απαλλαγή από το 30%.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:

- η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται από 50 ευρώ σήμερα σε 20 ευρώ
- ο ετήσιος τόκος περιορίζεται από 5,6% σε 3%
- η καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,25% το μήνα
- Ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο