Μικρή αύξηση κατά 0,8% κατέγραψε το ΑΕΠ το 2014 και ανήλθε στα 186,54 δισ. ευρώ, έναντι 185,1 δισ. ευρώ το 2013.

Σύμφωνα με τα στιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής(ΕΛΣΤΑΤ), η επάνοδος πέρυσι της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, έπειτα από έξι χρόνια ύφεσης, οφείλεται στις τρεις επιμέρους μεταβολές σε πραγματικούς όρους: 

- Αύξηση κατά 0,9% της τελικής καταναλωτικής δαπάνης (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,3%, ενώ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 0,9%). 

- Επιβράδυνση κατά 2,2% του ρυθμού μείωσης των ιδιωτικών επενδύσεων.  

- Αύξηση 9% των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και αύξηση 7,4% των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. 

Παράλληλα, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (σε βασικές τιμές) αυξήθηκε 0,5% και διαμορφώθηκε σε 166,24 δισ. ευρώ. Οι φόροι επί των προϊόντων σημείωσαν αύξηση 2,7% και οι επιδοτήσεις επί των προϊόντων αυξήθηκαν 3,7%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, θα υπάρξει και δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ για το 2014, η οποία είναι προγραμματισμένη να ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου.