Έλλειμμα 189 εκατ. ευρώ αντί στόχου για έλλειμμα 70 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός τον Φεβρουάριο του 2015, όταν τον Φεβρουάριο του 2014 εμφάνιζε πλεόνασμα 487 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.243 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.063 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.411 εκατ. ευρώ. 

Τα καθαρά έσοδα εμφανίζουν σημαντική υστέρηση 963 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 7.794 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 963 εκατ. ευρώ ή 11,0 %  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.298 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.169 εκατ. ευρώ ή 13,8 % έναντι του  στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 608 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 145 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (463 εκατ. ευρώ). 

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 496 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 206 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 7.983 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 844 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (8.827 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.745    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 731 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 591 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 70 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 624 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,5%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 29 εκατ. για δαπάνες εκλογών και 27 εκατ. Ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 238 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (350 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 369 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.