Αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους στόχους που έχουν τέθει παρουσίασαν 13 φορείς, από τους συνολικά 58 φορείς της γενικής κυβέρνησης, με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

- 44 φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από το στόχο ή παρουσιάζουν θετική απόκλιση το δωδεκάμηνο του 2014. 

- Ένας φορέας, η ΕΛΣΤΑΤ, δεν έχει αποστείλει στοιχεία παρακολούθησης στοχοθεσίας.

- Τα συνολικά αποτελέσματα των 58 φορέων παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με το στόχο του δωδεκάμηνου κατά 264 εκατ. ευρώ περίπου.

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ