Αμετάβλητη, στο Β-, διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Ελλάδας παραμένει στο Β - και η βραχυπρόθεσμη στο Β.

Ωστόσο ο S&P διατήρησε την αξιολόγηση σε καθεστώς αρνητικής παρακολούθησης για πιθανή υποβάθμιση (CreditWatch with negative implications). Αυτό συμβαίνει γιατί, σύμφωνα με τον οίκο, η συμφωνία που επετεύχθη στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου για την Ελλάδα δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον τρόπο κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνική Κυβέρνησης.