Σοβαρές συνέπειες συνολικά για την Ευρωζώνη θα είχε μια ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, αν και η τρέχουσα αντιπαράθεση μεταξύ της νέας ελληνικής κυβέρνησης και των πιστωτών της δεν έχει οδηγήσει έως τώρα σε μετάδοση της κρίσης σε άλλες χώρες-μέλη, σημειώνει ο Moody's.

Σε έκθεσή του με τίτλο «Προοπτικές των χωρών- Ευρωζώνη: Η γενικά σταθερή προοπτική για το αξιόχρεο αντανακλά το ισοζύγιο των κινδύνων, υποθέτει ότι δεν θα υπάρξει Grexit», ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης τονίζει πως ένα τέτοιο σενάριο «θα ήγειρε αναπόφευκτα ερωτήματα σχετικά με το τι είδους πιέσεις μπορούν να προκαλέσουν την αποχώρηση άλλων χωρών από τη νομισματική ένωση, η οποία είχε σχεδιασθεί ως αδιαίρετη».

Ο Moody's προσθέτει ότι η συγκρατημένη οικονομική ανάκαμψη που βρίσκεται σε εξέλιξη -στηριζόμενη από τις χαμηλότερες τιμές πρώτων υλών και την επίπτωση της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ- εξισορροπείται από ένα φάσμα δυνητικών καθοδικών κινδύνων.Η πιστοληπτική ποιότητα έχει σταθεροποιηθεί στην Ευρωζώνη μετά τις αναβαθμίσεις που έγιναν το 2014, με το αξιόχρεο για 15 από τις 19 χώρες της να έχουν σταθερή προοπτική, αναφέρει ο οίκος. Οι προοπτικές όσον αφορά το αξιόχρεο για την Ισπανία (Baa2) και τη Λιθουανία (Baa1) είναι θετικές, ενώ για τη Γαλλία (Aa1) είναι αρνητική η προοπτική και για την Ελλάδα (Caa1) γίνεται τώρα νέα αξιολόγηση για ενδεχόμενη υποβάθμιση. «Συνολικά, βλέπουμε περιορισμένη μόνο προοπτική για βελτίωση του αξιόχρεου στην Ευρωζώνη σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα» δηλώνει η Κάθριν Μιλμπρόνερ, αντιπρόεδρος του Moody's, υψηλόβαθμο στέλεχος για τις αξιολογήσεις και συντάκτρια της έκθεσης.

«Οι ως επί το πλείστον σταθερές προοπτικές αντανακλούν την πρόβλεψή μας για συγκρατημένη οικονομική ανάπτυξη και για κάποια περαιτέρω πρόοδο στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων πολλών χωρών. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιονομικής βελτίωσης οφείλεται στην επανεμφάνιση της ανάπτυξης μάλλον παρά σε ενεργητικά μέτρα πολιτικής και η βελτίωση θα είναι μάλλον περιορισμένη. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται στις περισσότερες χώρες της περιοχής, αποτελώντας έναν καθοριστικό παράγοντα που περιορίζει τις αξιολογήσεις για το αξιόχρεο» προσθέτει η κ. Μιλμπρόνερ.

Κατά την άποψη του Moody's, άλλοι σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι είναι μία απροσδόκητα παρατεταμένη περίοδος πολύ χαμηλού πληθωρισμού και ανάπτυξης. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα οδηγούσε σε περαιτέρω συνέχιση της αύξησης των ποσοστών του δημόσιου χρέους (ως προς το ΑΕΠ) στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα σταθεροποίησή τους ακόμη και έως το 2018».