Τις ανάγκες της χώρας τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους (τόκοι και χρεολύσια) περιγράφει έγγραφο του ΟΔΔΗΧ, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Σημειώνεται πως στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται το βραχυπρόθεσμο χρέος, το οποίο αναχρηματοδοτείται.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι ανάγκες της χώρας όσον αφορά την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους είναι:

  • Μάρτιος 2,2 δισ. ευρώ
  • Απρίλιος 0,82 δισ. ευρώ
  • Μάιος 1,03 δισ. ευρώ
  • Ιούνιος 2,5 δισ. ευρώ

Τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν στη Βουλή, έπειτα από ερώτηση του βουλευτή του Ποταμιού Κυριάκου Χαρακίδη, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί πως θα καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες - εσωτερικές και εξωτερικές - του Δημοσίου.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Στέλιος Παπαδόπουλος καταλήγει στο έγγραφο πως «η χώρα μας την περίοδο αυτή βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για το θέμα της χρηματοδότησης».

Παράλληλα, με άλλο έγγραφό του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας απαντά σε ερώτηση του Χρήστου Σταϊκούρα (ΝΔ) με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί με ποια μεθοδολογία υπολογίζεται το πρωτογενές πλεόνασμα.

«Η μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (ΠΟΠ) βασίζεται στα αποτελέσματα της μεθοδολογίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA). Επομένως η διαμόρφωση του ύψους του πρωτογενούς πλεονάσματος με τη μεθοδολογία του ΠΟΠ προϋποθέτει τον προσδιορισμό του με τη μεθοδολογία του ESA», σημειώνει ο κ. Μάρδας.

Επίσης, απαντά, πως αρμόδια αρχή για τον υπολογισμό του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης είναι η ΕΛΣΤΑΤ από το οποίο προκύπτει και το πρωτογενές πλεόνασμα. Ως εκ τούτου το πρωτογενές πλεόνασμα θα υπολογιστεί περί το τέλος Μαρτίου 2015 αφού πρώτα ανακοινωθεί επίσημα από τη Eurostat το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για όλες τις χώρες. Ο αναπληρωτής υπουργός επισημαίνει εξάλλου ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του προσδιορισμού του πρωτογενούς οικονομικού αποτελέσματος οικονομικού έτους 2014 σε δημοσιονομική βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA, είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015, κάτι που θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Μαρτίου 2015.

TAGS