Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ, μέσω τρίμηνων εντόκων γραμματίων, άντλησε σήμερα Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) με το κόστος δανεισμού να παραμένει αμετάβλητο στο 2,7% σε σχέση με την έκδοση της 11ης Μαρτίου.

Ειδικότερα,  διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1 δισ. ευρώ και υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,3 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές. 

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των βασικών διαπραγματευτών αγοράς (primary dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των βασικών διαπραγματευτών αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, στις 12μ.μ.

Συνολικά από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων θα αντληθούν 1,6 δισ. ευρώ που θα αναχρηματοδοτήσουν την έκδοση εντόκων γραμματίων που λήγει στις 20 Μαρτίου.