Την τοποθέτηση της Μαρίκας Σ. Ιωάννου–Φραγκάκη ως νέα εκπρόσωπο του ελληνικού δημοσίου στο Διοικητικό της Συμβούλιο, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Όπως επισημαίνεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ορίστηκε εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank η Μαρίκα Σ. Ιωάννου–Φραγκάκη, σε αντικατάσταση του Σαράντη-Ευάγγελου Γ. Λώλου.