Σε περίπου 2,5716 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει το ποσό επιχορήγησης του υπουργείου Οικονομικών προς τους Δήμους για το 2015.

Όπως προκύπτει από έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, από το ποσό αυτό, τα 2,2073 δισ. ευρώ θα προέλθει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα 150,4 εκατομμύρια ευρώ θα είναι ειδική επιχορήγηση για την ενίσχυσή των Δήμων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ η απόδοση για την εξόφληση οφειλομένων παρελθόντων ετών θα είναι της τάξεως των 213,9 εκατ. ευρώ.

Το εν λόγω έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση της βουλευτή του Ποταμιού Αντιγόνης Λυμπεράκη, η οποία ζητούσε ενημέρωση για το ύψος της κρατικής επιχορήγησης των δήμων τόσο για το 2014 όσο και για φέτος.

Στην έγγραφη απάντησή του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι κατά το μέρος που αφορά το υπουργείο Οικονομικών, στους ΟΤΑ α’ βαθμού (δήμοι) αποδίδονται όλοι οι θεσμοθετημένοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010.

Η απόδοσή τους γίνεται με μηνιαίες προκαταβολές βάσει των προεκτιμημένων εσόδων, εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για τον προσδιορισμό τους λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί, αναφέρει ο κ. Μάρδας και διευκρινίζει ότι πλέον των ΚΑΠ αποδίδεται στους δήμους και ειδική επιχορήγηση για την ενίσχυσή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να αποφευχθεί η συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων.

Πέραν των ανωτέρω αποδίδεται και ποσό 213,9 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός και εξηγεί ότι το ποσό αυτό προέκυψε από ρύθμιση παλαιών υποχρεώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, συνολικού ύψους 1,711 δισ. ευρώ και θα καταβληθεί σε 8 ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβλήθηκε το 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο έγγραφο, κατά το έτος 2014, το συνολικό ποσό των αποδόσεων και επιχορηγήσεων προς τους Δήμους ανήλθε στα 2,7441 δισ. (ΚΑΠ 2,3333 δισ. ευρώ, ειδική επιχορήγηση 193,9 εκατ. και απόδοση για την εξόφληση οφειλομένων παρελθόντων οικονομικών ετών 213,9 εκατ. ευρώ).

Στο ερώτημα πώς θα κατανεμηθούν τα χρήματα στους δήμους, ο κ. Μάρδας απαντά ότι την αρμοδιότητα κατανομής τους έχει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.