Αναλυτικό κατάλογο με τις πληροφορίες που χρειάζονται αναφορικά με τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις ετοιμάζουν οι τεχνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων. Το υπουργείο οικονομικών επισημαίνει πως πρόκειται να ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματα των τεχνικών κλιμακίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι τεχνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων ετοιμάζουν λεπτομερή κατάλογο με τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις καθώς και την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων.

Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι «η εξέλιξη αυτή είναι θετική καθώς θα βοηθήσει τις συζητήσεις που διεξάγονται σε επίπεδο Brussels Group σύμφωνα με το πνεύμα της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Αναμένουμε τον κατάλογο στον οποίο θα ανταποκριθούμε άμεσα και εποικοδομητικά».