Βήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωζώνη θα μπορεί να αντέξει την ενδεχόμενη χρεοκοπία οποιουδήποτε κράτους-μέλους της, καλεί να γίνουν η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα της Γερμανίας.

Στο μηνιαίο δελτίο της, η Bundesbank, σημειώνει πως «η κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα και του κρατικού χρέους... δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί» και προσθέτει ότι είναι τα κράτη και οι επενδυτές αυτοί που πρέπει να αναλαμβάνουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα χρέη τους.

«Υπό αυτή την έννοια, η νομισματική ένωση θα όφειλε να είναι σε θέση να αντέξει την ακραία περίπτωση της αδυναμίας πληρωμών ενός κράτους-μέλους», τονίζει η Bundesbank.

Η προτροπή της Bundesbank συνοδεύεται από την πρότασή της να ληφθούν μέτρα ώστε μεγάλες τράπεζες —συστημικά σημαντικές— να μπορούν να εκκαθαριστούν με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τα κράτη.

Εξάλλου η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας σημείωσε ότι συνεχίστηκε η σθεναρή ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας το πρώτο τρίμηνο του 2015 και προέβλεψε πως η τάση αυτή θα συνεχισθεί το δεύτερο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω του δυναμισμού των εξαγωγών της γερμανικής βιομηχανίας, αλλά και της εσωτερικής ζήτησης.