Ποδαρικό κάνει από την ερχόμενη Πέμπτη – 26 Μαρτίου- η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία καθώς τότε ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή. 

Ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος σε επιστολή του προς τους οφειλέτες χαρακτηρίζει τη ρύθμιση «τελευταία ευκαιρία» και ζητεί την ένταξή τους σε αυτό «το ιδιαίτερα ευνοϊκό και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τους».

«Αν δεν αξιοποιηθεί και η τελευταία αυτή ευκαιρία, οι υπηρεσίες θα εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες για την είσπραξη των οφειλών, με λήψη αναγκαστικών μέτρων, και η μόνη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που θα παραμένει θα είναι αυτή των 12 δόσεων»  προειδοποιεί ο διοικητής του ΙΚΑ.

Ποιοι περιλαμβάνονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση υπάγονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τις 2 Μαρτίου, αφορούν δηλαδή μη καταβληθείσες εισφορές μισθολογικών περιόδων έως και τον Ιανουάριο 2015.

Το σύνολο της οφειλής (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα (στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές του Ιανουαρίου 2015).

Εάν η οφειλή είναι άνω των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται με 0,25% μηνιαία (χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, προσαύξηση ή ποινή). Για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται καμία μηνιαία προσαύξηση.

Ελάχιστο ποσό καταβολής είναι τα 50 ευρώ, και ο αριθμός των δόσεων μπορεί να ανέλθει έως και τις 100. Αναλόγως με τις δόσεις που θα επιλέξει κάποιος, θα χορηγείται η έκπτωση των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών (εξαιρούνται τα αυτοτελή πρόστιμα).

Ειδικότερα προβλέπεται: 

  • Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής
  • Έκπτωση 80% για ρύθμιση έως 36 δόσεις
  • Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις
  • Έκπτωση 60% για ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις
  • Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις

Βάση της ρύθμισης, δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες για διακανονισμό των οφειλών τους με  ευνοϊκούς όρους και σε αριθμό δόσεων που οι ίδιοι θα επιλέξουν, απολαμβάνοντας σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών του Φεβρουαρίου 2015 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου, καθώς και των τρεχουσών εισφορών από εκεί και έπειτα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση χορηγείται από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Επίσης, με την καταβολή της πρώτης δόσης και την έκδοση της απόφασης ρύθμισης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

Οι αιτήσεις σε ό,τι αφορά τις οφειλές στο ΙΚΑ θα υποβάλλονται από τις 26 Μαρτίου 2015, απευθείας στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος και στα κατά τόπο αρμόδια περιφερειακά ΚΕΑΟ

Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 30 Απριλίου 2015.

Κάθε δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.