Στην προγραμματισμένη αποπληρωμή του Υβριδικού Ομολόγου lower tier 2, έκδοσης 2005, αρχικού κεφαλαίου 100 εκατομμυρίων ευρώ και λήξης 2015 προχώρησε σήμερα η Attica Bank. Το εν λόγω ομόλογο πληρώθηκε στο ακέραιο. 

Με την κίνηση αυτή, η Attica Bank αποδεικνύει έμπρακτα την σταθερή χρηματοοικονομική της θέση, την ασφάλεια που παρέχει στους επενδυτές και τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση όλων εκείνων των ενεργειών του επιχειρηματικού σχεδίου της,  οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια της δυναμικής και αυτόνομης πορείας της, με κύριο  επόμενο βήμα την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Παράλληλα όλοι οι ομολογιούχοι – επενδυτές δικαιώνονται για την εμπιστοσύνη την οποία έδειξαν στην Attica Bank και ιδιαίτερα αυτοί που διακράτησαν  τα μερίδια τους μέχρι τη σημερινή λήξη.