Επίσκεψη στις Βρυξέλλες πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ΣΕΒ, όπου τέθηκε επί τάπητος η πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ.

Κατά τη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  αρμόδιο για την Απασχόληση Γίρκι Κατάινεν, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας τόνισε ότι χρειάζονται «ειδικοί όροι» για την ελληνική περίπτωση, αφού το λεγόμενο «country risk» (κίνδυνος της χώρας) καθιστά την Ελλάδα μη επιλέξιμη από τα ιδιωτικά κεφάλαια, ανεξάρτητα από την ελκυστικότητα του έργου που προτείνεται προς χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η χώρα μας να κινδυνεύει να μην είναι σήμερα σε θέση να επωφεληθεί από το «πακέτο Γιούνκερ».

Ο πρόεδρος και η διοίκηση του ΣΕΒ, στη συνάντηση με τον επίτροπο Κατάινεν, υποστήριξαν πως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Όπως τονίστηκε, η ελληνική πρόταση επενδύσεων προς χρηματοδότηση από το EFSI για να επιτύχει οφείλει να μετατοπιστεί από τη «γνωστή συνταγή» της χρηματοδότησης και μόνο έργων υποδομής του δημόσιου τομέα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης συνολικά της παραγωγικής βάσης της χώρας, ώστε να υπάρξει ουσιαστική επίπτωση στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη. 

Ο ΣΕΒ, όπως τόνισε χαρακτηριστικά στους συνομιλητές του ο κ. Φέσσας, σε συνεργασία με τα μέλη του έχει επεξεργαστεί κατάλογο επενδύσεων, όπου περιλαμβάνονται προτάσεις για την υποστήριξη μεγάλης έκτασης βιομηχανικών επενδύσεων, επενδύσεων στον τομέα των δικτύων και των υποδομών, των ενεργειακών επενδύσεων, όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, έργων στον τομέα των logistics, επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα, όπως στο δίκτυο οπτικών ινών, κ.ά.