Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με βελτίωση στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις, καθώς και με πακέτο διάσωσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης υπέγραψε το υπουργικό συμβούλιο.

«Το υπουργικό συμβούλιο υπέγραψε απόφαση ΠΝΠ που αφορά την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, καθώς έπρεπε να προστατευθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι  και καλλιεργητές στα εργοστάσια ζάχαρης. Η ρύθμιση για τις 100 δόσεις κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να βελτιωθεί ο Νόμος και να ενταχθούν σε αυτόν χιλιάδες ακόμα πολίτες, διαφορετικά θα χρειάζονταν τουλάχιστον 30 ημέρες» σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Σε κάθε περίπτωση η Πράξη δεν θα έρθει στη Βουλή έπειτα από τρεις μήνες προς κύρωση, αλλά άμεσα, τη Δευτέρα, τόνισαν.

Πιο αναλυτικά στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις δεν θα εντάσσονται πλέον προς διαγραφή μόνο οι προσαυξήσεις, αλλά και οι πρόσθετοι φόροι και τα τέλη του Ν. 2523/1997, τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013, που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή.

Ειδικότερα η ΠΝΠ προβλέπει:

1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν.

Με την ίδια πράξη, η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα, καλείται να καταβάλλει το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη διάσωση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

Δείτε εδώ την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου