Πρόταση για τον στενότερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής της ευρωζώνης υπέβαλε η συντηρητική κυβέρνηση της Πορτογαλίας.

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ καλούνται να εξετάσουν το έγγραφο, που τιτλοφορείται «Το κομμάτι που λείπει από το παζλ της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής», ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου, όταν αναμένεται να ανακοινωθεί το περίγραμμα των ευρωπαϊκών σχεδιασμών για την ενίσχυση της ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια.

Ανάμεσα στις προτάσεις της πορτογαλικής κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός κοινού ταμείου ανεργίας. Η φιλοδοξία της Λισαβόνας είναι να εξισορροπηθούν οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής της ίδιας νομισματικής πολιτικής σε πολύ διαφορετικές οικονομίες, λόγω του ενιαίου νομίσματος.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας θέλει επίσης να μεταβληθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες ώστε τα κράτη να μπορούν να ωφελούνται από δημόσιες επενδύσεις που δημιουργούν οφέλη και για άλλα κράτη.

Ακόμη, η πορτογαλική κυβέρνηση προτείνει οι προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής να αξιολογούνται με βάση την μέση δημοσιονομική θέση των κρατών μελών, όχι ανά κράτος, ενώ καλεί επίσης να ενταθούν οι προσπάθειες δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών.

Το κείμενο δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες όσον αφορά την πρόταση να δημιουργηθεί κοινό ευρωπαϊκό ταμείο ανεργίας. Προτάσεις που είχαν υποβληθεί από άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης πέρυσι πρότειναν τη δημιουργία κοινού προϋπολογισμού για το ταμείο αυτό. Οι χώρες που αντιμετωπίζουν ύφεση θα αντλούν κεφάλαια για επιδόματα ανεργίας, ενώ θα συνεισφέρουν κεφάλαια όταν η οικονομία τους πηγαίνει καλά, προέβλεπαν οι προτάσεις αυτές.