Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργο Κατρούγκαλο είχε σήμερα αντιπροσωπεία του ΣΕΒ.

Ο Σύνδεσμος κατέθεσε πέντε προτάσεις για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης που περιλαμβάνουν:

  • Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής.
  • Ενίσχυση της διαβούλευσης και των θεσμών διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας κατά τη νομοθέτηση.
  • Βελτίωση του συστήματος παραγωγής πολιτικών και ρυθμίσεων (ατζέντα για την καλή νομοθέτηση).
  • Κεντρικό συντονισμό και την άρση των εμποδίων για την αξιοποίηση των πρακτικών εξωτερικής ανάθεσης ως εργαλείο αύξησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε πολίτες και επιχειρήσεις.
  • Πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού για τη διαμόρφωση μιας «νέας γενιάς» δημοσίων λειτουργών που στηρίζουν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Θεόδωρο Φέσσα, έθεσε επίσης υπόψη του κ. Κατρούγκαλου την πρόταση του Συνδέσμου για ένα Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.