Το περιβάλλον λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών επιδεινώνεται όσο εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια σχετικά με το εάν θα υπάρξει πολιτική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους δανειστές, προειδοποιεί η Goldman Sachs.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κίνδυνος ντόμινο, καθώς τα τραπεζικά συστήματα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι υγιή και δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο από τους κλυδωνισμούς του ελληνικού κλάδου.

Πιο αναλυτικά, σε ανάλυσή της, αναφέρεται πως τα στελέχη της στην Αθήνα συναντήθηκαν με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, στελέχη της κυβέρνησης και τον  εκπρόσωπο του ΔΝΤ.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις η Goldman Sachs τονίζει τα εξής:

  • Ο δρόμος για μια πολιτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και διεθνών δανειστών είναι ακόμα ασαφής. «Με όσους μιλήσαμε αναμένουν πως οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μέχρι το καλοκαίρι», σημειώνεται και προστίθεται πως οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες της κυβέρνησης παραμένουν σχετικά περιορισμένες, αν και η αντιμετώπισή τους μπορεί να απαιτήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση από τους πιστωτές της Ελλάδας.
  • Οι εκροές καταθέσεων επιβραδύνθηκαν τον Μάρτιο σε 2-3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τις εκροές 25 δισ. ευρώ της περιόδου Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου. Το ήμισυ των εκροών αφορούσαν σε μετρητά, με τα υπόλοιπα χρήματα να μοιράζονται μεταξύ μεταβιβάσεων σε επενδυτικά προϊόντα και σε εκροές στο εξωτερικό. 
  • Η ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών επιδεινώθηκε σε μεγάλο βαθμό, κυρίως λόγω της μη εξυπηρέτησης ήδη αναδιαρθρωμένων δανείων. Η επενδυτική τράπεζα αναφέρει πως οι προεκλογικές υποσχέσεις για άφεση χρέους έπαιξαν ρόλο, αλλά όσο περνάει ο καιρός η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να προέλθει λιγότερο από εκείνους που σκόπιμα δεν πληρώνουν τα δάνειά τους (strategic defaulters) και περισσότερο από την ανεπάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων των δανειοληπτών (πραγματική αδυναμία πληρωμών).
  • Τα σχέδια αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών είναι πιθανό να μετατεθούν για διάστημα 6-12 μηνών. 
  • Η χρήση της ρευστότητας της ΕΚΤ ύψους 104 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες παραμένει υπό τον σταθερό και καθημερινό έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM). Το περιθώριο του ELA εξαρτάται από τις ροές των καταθέσεων και μέχρι στιγμής παραμένει χωρίς περιορισμούς, λόγω της διαθεσιμότητας ενεχύρων (40-50 δισ. ευρώ).
  • Η ορατότητα για τις κυβερνητικές πολιτικές στον τραπεζικό κλάδο εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Σύμφωνα με τις τράπεζες, ο διάλογος με τη νέα κυβέρνηση παραμένει μάλλον εποικοδομητικός, ενώ ταυτόχρονα ο SSM λειτουργεί ως παράγοντας διαφύλαξης του τραπεζικού συστήματος, από πολιτικές επιρροές.