Από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα αρχίσει η φορολόγηση των παροχών σε είδος, εφόσον υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, σύμφωνα με εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Εσόδων.

Οι εν λόγω παροχές αφορούν δαπάνες μέσω εταιρικών πιστωτικών καρτών, χρήση εταιρικών αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων κ.α., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας

Η γγ Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου διευκρινίζει ότι όσον αφορά τις παροχές σε είδος για το 2015, δεν θα υποβληθούν σε μηνιαία παρακράτηση φόρου.  Παράλληλα, όπως και φέτος, ο φόρος υπολογισθεί και θα καταβληθεί με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος: 

«Λόγω του ότι η αποτίμησή τους είναι δυσχερής έως και αδύνατη κατά τη στιγμή της χορήγησής τους γίνεται δεκτό ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία τους (εφόσον αυτές φορολογούνται) προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των δικαιούχων. Σε περιπτώσεις που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών, ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση».

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει η εγκύκλιος της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

  • Η μηνιαία παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς εισοδήματος από το 2015 θα πρέπει να είναι μειωμένη κατά 30%, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος ο οποίος ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.
  • Ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία, θα πρέπει να αποδίδεται ακόμα και αν οι δεδουλευμένες αποδοχές δεν έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους.