Άλλη μία παραίτηση στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το ΤΧΣ ανακοίνωσε ότι σήμερα Τετάρτη 1η Απριλίου 2015 ο Ιωάννης Ζαφειρίου, μη εκτελεστικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, υπέβαλε την παραίτησή του στον υπουργό Οικονομικών, η οποία και έγινε αποδεκτή.