Σε 4,17% ανέρχεται η αδήλωτη εργασία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας

Από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2013, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις», έως τις 31 Ιανουαρίου του 2015, ελέγχθηκαν συνολικά 36.007 επιχειρήσεις. 

Από αυτές τις επιχειρήσεις οι 4.672, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 12,98%).

Σε σύνολο 180.856 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 7.544 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 4,17%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, ανέρχονται στο ποσό των 78.672.952 ευρώ.

Αντίστοιχα, κατά το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2015, ελέχθησαν 1.854 επιχειρήσεις. Από τις επιχειρήσεις αυτές επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 267 (ποσοστό 14,40%).

Από τους 5.649 εργαζομένους στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 460 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 8,14%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 4.854.043 ευρώ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από μεικτά κλιμάκια των Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ.