Δυναμική ανάπτυξη μεγεθών το 2014 κατέγραψε η LeasePlan Hellas, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης και διαχείρισης εταιρικών στόλων στην Ελλάδα.

Τα οικονομικά αποτελέσματα έτους να αποτυπώνουν θετικούς δείκτες ανάπτυξης και συγκεκριμένα:  

  • Αύξηση 8,6% του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 51,8 εκ. ευρώ έναντι 47,7 εκ. ευρώ το 2013
  • Σημαντική ενίσχυση του συνόλου του ενεργητικού στα 147,6 εκ. ευρώ έναντι 113,5 εκ. ευρώ το 2013  

Επιπλέον, με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών βέλτιστης ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, η LeasePlan Hellas το 2014 επέκτεινε τον εταιρικό της στόλο στα 12.650 υπό διαχείριση αυτοκίνητα, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο των πελατών της, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 1.700 εταιρείες και αύξησε το ανθρώπινο δυναμικό της στα 82 άτομα.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία καταγράφει σταθερή τροχιά ανάπτυξης από το 2010 μέχρι το 2014, με τον κύκλο εργασιών της να έχει σημειώσει άνοδο της τάξεως του 29,5% (51,8 εκ. το 2014 έναντι 40 εκ. το 2010). Η θετική πορεία που ακολουθεί η LeasePlan Hellas αποτελεί απόρροια της υλοποίησης στρατηγικού πλάνου, που εστιάζει στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της, το οποίο ανέρχεται σε 17% και την ουσιαστική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών της, με βάση τα νέα δεδομένα και τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της.  

Το 2015 η LeasePlan Hellas στοχεύει στην περαιτέρω εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ψηφιακών διαδραστικών εργαλείων που θα παρέχουν μεγαλύτερη αμεσότητα και ευκολία. Επιπρόσθετα, στα πλάνα της εταιρείας εντάσσεται η ανάπτυξη περαιτέρω προγραμμάτων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.  

Ο κ. Φίλιππος Ζαγοριανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της LeasePlan Hellas δήλωσε σχετικά:

«Η επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων το 2014 επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των πελατών της LeasePlan Hellas, οι οποίοι αναγνωρίζουν σε αυτήν έναν αξιόπιστο και εξειδικευμένο συνεργάτη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της αναπτυξιακής μας πορείας. Με κύριο άξονα τη συνεχή παροχή βέλτιστης εξυπηρέτησης στους συνεργάτες μας, το 2015 θα συνεχίσουμε, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας.»