Από την αισθητή βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα του Ομίλου Groupama το έτος 2014, ενώ ο κύκλος εργασιών και τα καθαρά κέρδη συνάδουν με τη στρατηγική του, όπως και τα καθαρά κέρδη και το βελτιωμένο κατά 53 μονάδες (σε σχέση με το 2013) περιθώριο φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το 2014 ανήλθε στα 13,6 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 257 εκατ. ευρώ.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama SA κ. Thierry Martel: « Το 2014, με τη σημαντική αύξηση των εσόδων εκμετάλλευσής του, ο Όμιλος Groupama επιβεβαίωσε την επιτυχή κινητοποίηση όλων των εργαζομένων του για την εξυπηρέτηση των πελατών του και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του».

Με πολλά θετικά έκλεισε το 2014 για την Groupama Ασφαλιστική 

Στον κλάδο Αυτοκινήτου, εμπλουτίστηκε το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας με 15.000 νέα ασφαλισμένα οχήματα, χάρη στην προσαρμογή της τιμολόγησης στις νέες συνθήκες της αγοράς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι, χάρη στην ποιότητα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, η προσαρμογή αυτή συντελέστηκε χωρίς έκπτωση στον αριθμό ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ διατηρήθηκαν οι κανόνες και αρχές ανάληψης που εφαρμόζει η εταιρία προς όφελος των ασφαλισμένων της.

Στον κλάδο Πυρός, η ανανέωση των προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας οδήγησε στην αύξηση της νέας παραγωγής, παρά το γεγονός ότι η εταιρία δεν διαθέτει συμφωνία τραπεζασφάλειας.

Στις ασφαλίσεις Ζωής, και ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας, η εταιρία διεύρυνε περαιτέρω τη γκάμα προϊόντων που προσφέρει με νέα ετησίως ανανεωνόμενα προγράμματα, αλλά συνεχίζοντας παράλληλα και την διάθεση των ισόβιων, προκειμένου να καλύψει τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών, ενώ δεν προέβη παρά σε οριακές ή και μηδενικές αυξήσεις ασφαλίστρων.