«Πρεμιέρα» έκανε η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του ΙΚΑ με την οποία οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις οφειλές τους.

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη», θα παρέχεται στους οφειλέτες του ΙΚΑ και του Κέντρου Ελέγχου Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η δυνατότητα να προσπελάσουν σε πραγματικό χρόνο τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Συγκεντρωτική και αναλυτική ανά περίοδο εικόνα των οφειλών
  • Συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των καταβολών
  • Συγκεντρωτική εικόνα των ρυθμίσεων με ανάλυση δόσεων και οφειλών

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες», ενώ για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία οι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.

Οι οφειλέτες άλλων φορέων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ μπορούν να πιστοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πιστοποίηση Οφειλετών ΚΕΑΟ άλλων Φορέων» και να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.

TAGS