Για τη Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου, αναβλήθηκε η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ για την εκλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης, στη θέση του Αρθούρου Ζερβού που παραιτήθηκε. 

Η αναβολή αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου, προκειμένου να μεσολαβήσει τη Μ. Δευτέρα η ακρόαση, από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, του προτεινόμενου για τη θέση από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Εμμανουήλ Παναγιωτάκη.

 

TAGS