Συνολικά 11.000 αιτήσεις για ρύθμιση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν ρυθμιστεί συνολικά 700 εκατομμύρια ευρώ και μπήκαν στα ταμεία των φορέων 16 εκατομμύρια ευρώ.

Από το σύνολο των αποφάσεων ρύθμισης που εκδόθηκαν, ποσοστό 4,85% αφορά οφειλέτες που απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις και εντάχθηκαν στο νέο σχήμα ρύθμισης του Ν.4321/2015, ενώ το υπόλοιπο 95,15% αφορά οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν παλαιότερες ενεργές ρυθμίσεις.