Μεγάλες αλλαγές στις πληρωμές και τις αγορές εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να βάλει «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και στην απόκρυψη εισοδημάτων από εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Όπως αναφέρει το «Έθνος», στόχος είναι να επεκταθεί το «ηλεκτρονικό χρήμα» με τη χρήση των ειδικών τερματικών μηχανημάτων (POS) για όλες τις πληρωμές που αφορούν λιανικές πωλήσεις από καταστήματα και επιχειρήσεις, καθώς και παροχή υπηρεσιών από τους ελεύθερους επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, υδραυλικοί κ.ά.) και σύνδεσή τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Σταθερά POS θα υπάρχουν στα καταστήματα και στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενώ οι «πλανόδιοι» ελεύθεροι επαγγελματίες θα εφοδιαστούν με «φορητά» μηχανήματα που θα έχουν το μέγεθος πακέτου τσιγάρων.

Έτσι, ακόμη και σχετικά μικρές συναλλαγές αναμένεται να γίνονται υποχρεωτικά μόνο με κάρτες (πιστωτικές ή χρεωστικές) ή τραπεζική συναλλαγή, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο μέσω τράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως αυτό θα γίνει με τη μείωση του ποσού που είναι σήμερα στα 1.500 ευρώ είτε στα 500 ή ακόμη και στα 300 ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο με το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά για τρεις μήνες, είναι η άμεση καταγραφή του τζίρου από τους πωλητές και η αυτόματη απόδοση του ΦΠΑ στο Δημόσιο. Με τα ψηφιακά συστήματα πληρωμών, η Εφορία θα εντοπίζει το πραγματικό εισόδημα και τον φόρο που πρέπει να καταβληθεί. 

Πέραν του οικονομικού προφίλ του πωλητή θα καταγράφονται και οι δαπάνες των καταναλωτών και έτσι θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα αντιπαραβάλλονται με το δηλωθέν εισόδημα για να εντοπισθούν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος και φοροαποφυγής. Ο φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται αυτόματα ανάλογα με τα καταγραφόμενα έσοδα και έξοδα, ενώ θα περιορισθεί και η εισφοροδιαφυγή από «μαύρη» εργασία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κόστος για τη χρηματοδότηση των τερματικών μηχανημάτων θα καλυφθεί από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ με μικρή συμμετοχή των υπόχρεων εμπόρων και επαγγελματιών που θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους, ενώ στους καταναλωτές θα δοθούν κίνητρα όπως η επιστροφή ενός ποσού από τη δαπάνη ή έκπτωση φόρου.