Αύξηση των προσλήψεων, μείωση του παγώματος μισθών και συγκρατημένες μισθολογικές αυξήσεις σημειώνονται στον ασφαλιστικό κλάδο, σύμφωνα με την έρευνα Αμοιβών και Παροχών για το 2014 που διεξήγαγε για τέταρτη συνεχή χρονιά η Aon Hewitt, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με τις κορυφαίες εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Πιο αναλυτικά, σε προσλήψεις προχώρησε πάνω από το 80% των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ συγχρόνως οι αυξήσεις σε μισθούς περιορίστηκαν στο 1%, σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με το 2013, ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό θεωρείται το γεγονός ότι το πάγωμα μισθών περιορίστηκε στο 17%, σε σύγκριση με το 46% της γενικής αγοράς. 

Η συνεχής μισθολογική πτωτική τάση που καταγράφεται στην έρευνα, η οποία συνδυάζεται και με εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η οικονομική ύφεση, είχε ως αποτέλεσμα οι συνολικές απολαβές στον ασφαλιστικό κλάδο να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ότι στην γενική αγορά, με τις μεγαλύτερες διαφορές να σημειώνονται στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας. 

Αντίθετα, οι αμοιβές για ρόλους στους τομείς των εμπορικών διευθύνσεων και των διευθύνσεων Informational Technology, κατάφεραν να διατηρηθούν ή και να ξεπεράσουν τα ποσοστά της γενικής αγοράς, ως απόδειξη της έμφασης που αποδίδεται στην ανάπτυξη των ψηφιακών συστημάτων, αλλά και στην «εμπροσθοφυλακή» των πωλήσεων.  Είναι σημαντικό και αξίζει να σημειωθεί πως ο τομέας του Information Technology βρίσκεται πρώτος στην κατάταξη των 10 πρώτων τμημάτων του ασφαλιστικού κλάδου, σε σχέση με το μέγεθος των υπαλλήλων και τις συνολικές απολαβές. 

Σχολιάζοντας το παραπάνω εύρημα της έρευνας, ο Σύμβουλος Μισθολογικών Αμοιβών και Παροχών της Aon Hewitt Νικόλαος Μπαλούτσος  υπογραμμίζει:

Με δεδομένο πως οι εταιρίες τείνουν προς την ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων, οι αυξητικές τάσεις που  παρατηρούνται στα μισθολογικά δεδομένα της διεύθυνσης Informational Technology, αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια των εταιριών να προσελκύσουν το κατάλληλο δυναμικό, μέσω ελκυστικότερων πακέτων παροχών, που θα τις βοηθήσουν σημαντικά σε αυτή τη στρατηγική αλλαγή.

Ενώ όμως οι μισθολογικές εξελίξεις σε επίπεδο βασικού μισθού  δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, ο ασφαλιστικός κλάδος τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζει μία θετική και σταθερή βελτίωση στην παροχή εναλλακτικών παροχών και κινήτρων (bonus) πέραν του βασικού μισθού, όπως είναι τα ασφαλιστικά, τα ιατροφαρμακευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα. 

Ιδιαίτερα στον τομέα βραχυπρόθεσμων κινήτρων (bonus), oι ασφαλιστικές εταιρείες δείχνουν να πρωτοπορούν, με το 67% από αυτές να μην έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική ύφεση, αλλά αντίθετα να προχωρούν κανονικά στην καταβολή αυτών των bonus , την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό για την γενική αγορά δεν ξεπερνά το 48%. 

Τα ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής, συζητήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε εκδήλωση του κλαμπ στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς (Insurance HR Club), που έχει οργανώσει και αναπτύξει η Aon Hewitt, με συμμετοχή των πρωτοπόρων και πλέον καρδοφόρων εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου. 

Η συνάντηση, αποτέλεσε ουσιαστική ευκαιρία στο να συζητηθούν η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από αυτήν, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης τα οποία λαμβάνουν οι εταιρείες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε δυνητικό κίνδυνο.