Δημοσιεύτηκε και από τον ΟΓΑ, η εγκύκλιος για την ρύθμιση σε 100 δόσεις των ασφαλιστικών οφειλών .

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και 30 Απριλίου 2015, ενώ η υποβολή της γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr) και της ειδικής εφαρμογής με τίτλο «Υποβολή Αίτησης Νέας Ρύθμισης Ν.4321/2015».
 
Παράλληλα, συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η υπαγωγή ωφελουμένων στη νέα ρύθμιση, η οποία ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων χορηγεί έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών.
 
Ειδικότερα, μέσα σε οχτώ ημέρες κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν συνολικά 13.267 αποφάσεις, ρυθμίστηκαν 792 εκατομμύρια ευρώ και εισπράχθηκαν περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ.
 
Πληροφορίες
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για τις προϋποθέσεις , τους όρους και τη διαδικασία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση μέσα από τις ιστοσελίδες των ασφαλιστικών φορέων.

  • Για το ΙΚΑ μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα http://www.ika.gr.
  • Για τον ΟΑΕΕ μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://www.oaee.gr.
  • Για το ΕΤΑΑ μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://www.etaa.gr.
  • Για τον ΟΓΑ μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα http://www.oga.gr.