Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ έχει εισπράξει, μέχρι σήμερα, η Αυστρία από την Ελλάδα σε τόκους. 

Η Αυστρία συμμετέχει στον δανεισμό της Ελλάδας με 1,56 δισ. ευρώ και το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε πως  η ελληνική κυβέρνηση είχε εμβάσει μέχρι τις 31.12.2014 το ποσό των 101,73 εκατομμυρίων ευρώ στην Αυστρία.

Σύμφωνα με το αυστριακό υπουργείο Οικονομικών, η Ελλάδα έχει επίσης καταβάλει κανονικά στην Αυστρία, τους τόκους του πρώτου τριμήνου του 2015.

Από το 2020 θα πρέπει η χώρα μας να αρχίσει να επιστρέφει και τα κεφάλαια των δανείων, ενώ στο πλαίσιο του EFSF η Βιέννη έχει αναλάβει εγγυήσεις απέναντι στην Ελλάδα συνολικού ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.