«Πιστεύουμε πως η κατάρρευση των [ελληνικών] τραπεζών είναι μια πραγματική πιθανότητα, όπως καταδεικνύει και η βαθμολογία CCC που έχει δοθεί στα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα», αναφέρει σε σημείωμά του ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Αξιολογώντας τις ελληνικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει ότι η πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει μια «κακή τράπεζα» για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων είναι ένα «θετικό βήμα», ωστόσο εκτιμά οι εν λογω μεταρρυθίσεις φαίνονται ανεπαρκείς, δεδομένης της «κλίμακας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες».

Σύμφωνα με τον Fitch, η αξία των «κόκκινων» δανείων που έχουν συσσωρευτεί στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, έφτασαν στα 72 δισ. ευρώ το 2014, αντιστοιχώντας στο 35% των συνολικών δανείων και υπερβαίνοντας τη συνολική ρευστότητα των ελληνικών ιδρυμάτων. Επισημαίνει, επίσης, ότι ακόμα δεν αποσαφηνιστεί ο τρόπος ανακεφαλαιοποίησης μιας «bad bank», ενώ παράλληλα προειδοποιεί ότι σε κάθε περίπτωση τα ελληνικά ιδρύματα θα πρέπει να διατηρήσουν στα χαρτοφυλάκιά τους «σημαντικά μεγέθη» μη εξυπηρετούμενων δανείων, με αρνητικές επιπτώσεις για τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.

Τέλος, στο σημείωμά του ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι δύσκολο να αποτιμηθεί η πραγματική αξία των δανείων που θα διοχετευτούν στην «κακή τράπεζα», καθιστώντας πιθανό το «κούρεμα» της αξίας τους που θα πλήξει περαιτέρω τη ρευστότητα των τραπεζών.