Αναλυτικές οδηγίες για την ρύθμιση των 100 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, παρέχει οδηγός του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Ειδικότερα, με την εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες δίνεται η δυνατότητα να διαχειριστείτε θέματα σχετικά με τις οφειλές σας όπως:

  • Να πληροφορηθείτε για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη
  • Να λάβετε την Ταυτότητα Οφειλέτη για πληρωμή των οφειλών σε τράπεζες μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
  • Να εξετάσετε εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών σας

Μπορείτε να επισκεφτείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες μέσω της κεντρικής σελίδας του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο www.ika.gr, επιλέγοντας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και στη συνέχεια «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ», για να:

  • Ρυθμίσετε τις οφειλές σας μέσω διαδικτύου και να προσπελάσετε τα στοιχεία που σχετίζονται με τη ρύθμισή σας 
  • Ενημερωθείτε για τα ποσά που έχουν πιστωθεί στην καρτέλα σας, καθώς και για τα ακριβή ποσά οφειλών (εντός ή εκτός ρύθμισης) που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή

 
Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες;

Η υπηρεσία αφορά τους οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. (οφειλέτες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο.), καθώς και τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.

Οι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι εμφανίζονται ως ενεργοί στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
όλοι οι υπόλοιποι οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να εγγραφούν (πιστοποιηθούν) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες και να λάβουν κωδικό χρήστη και συνθηματικό.

Η πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, γίνεται μέσω διαδικτύου και απαιτεί την χρήση κωδικών TAXIS.

Για να πιστοποιηθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) επιλέγετε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» στη συνέχεια «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες» και «Πιστοποίηση Οφειλετών».

Στη συνέχεια ακολουθείτε τα βήματα της εφαρμογής καταχωρώντας τους κωδικούς που σας έχουν αποδοθεί από το TAXISNET, επιλέγοντας τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό και συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν στα προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία.

Ενημέρωση για οφειλές σε διαφορετικούς φορείς (π.χ. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ) 

Οι οφειλές που αφορούν σε καθυστερούμενες εισφορές διαφορετικών φορέων ασφάλισης ή που αφορούν οφειλές στον ίδιο φορέα αλλά από διαφορετική αιτία (πχ. οφειλές κοινής επιχείρησης και οφειλές οικοδομοτεχνικού έργου), αντιστοιχούν σε διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Οφειλέτη και ως εκ τούτου απαιτούνται ξεχωριστοί κωδικοί πρόσβασης για κάθε περίπτωση.