Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων καθώς μέχρι τα τέλη Απριλίου αναμένεται να ανοίξει η σχετική εφαρμογή στο taxisnet

Και φέτος οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ωστόσο εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 30/06/2015, ενώ η πρώτη δόση των φόρων καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης. 

Ωστόσο και φέτος οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 είναι σημαντικές καθώς αλλάζει τόσο ο τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου όσο και υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, τεκμήρια διαβίωσης (για σπίτια, ΙΧ αυτοκίνητα, πισίνες) και δαπάνες απόκτησης αγαθών θα καταγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 5 του νέου εντύπου και θα προστίθενται, προκειμένου το άθροισμά τους να συγκρίνεται με το δηλωθέν εισόδημα. Αν το άθροισμα τεκμηρίων και δαπανών είναι υψηλότερο του εισοδήματος που δηλώθηκε, θα επιβάλλεται επιπλέον φόρος επί τη διαφοράς. 

Στο πλαίσιο αυτό οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν στον σχετικό πίνακα τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που έκαναν κατά το 2014:

- δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά

- δαπάνες για την αγορά ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης

- χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε και δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ (εκτός από το Δημόσιο)

- δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, διτρόχων και άλλων οχημάτων
- δαπάνες για αγορά η χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων, αξίας άνω των 10.000 ευρώ

- δαπάνες για αποπληρωμή στεγαστικών, καταναλωτικών, προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών.

Επίσης, από φέτος οι τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού θα πρέπει να καταγραφούν σε ειδικούς κωδικούς του εντύπου Ε1 καθώς στο εξής θα υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου 15% στους τόκους επί των καταθέσεων εξωτερικού και δεν θα χρειάζεται ο κάτοχος τους να προσέλθει στη ΔΟΥ για την υποβολή δήλωσης και την απόδοση του φόρου.

Αντίστοιχα, και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχουν εισπραχθεί από φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό, θα πρέπει να αναγραφούν στο νέο έντυπο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις φοροαπαλλαγές, από το νέο έντυπο έχει καταργηθεί ο κωδικός για την αναγραφή του ποσού διατροφής, καθώς καταργείται η σχετική έκπτωση, ενώ έχει καταργηθεί και ο κωδικός για την έκπτωση φόρου από δωρεές ιατρικών μηχανημάτων.

Στο εξής, μόνο οι ιατρικές δαπάνες και τα νοσήλια, οι αποδείξεις δαπανών, οι δωρεές και λόγοι αναπηρίας θα μετρώνται στις φοροαπαλλαγές και θα αναγράφονται στον πίνακα 7 της δήλωσης, ενώ η φοροαπαλλαγή λόγω αναπηρίας θα πρέπει να αναγραφεί στον πίνακα 3.