Για credit negative για τις τράπεζες κάνει λόγο ο οίκος Moody's, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανεξετάσει το ζήτημα του αναβαλλόμενου φόρου σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία. 

Σε έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει ότι ο έλεγχος του αναβαλλόμενου φόρου για το εάν πρόκειται για παράνομη κρατική ενίσχυση, είναι πιστωτικά αρνητική για τις ελληνικές τράπεζες και επισημαίνει ότι είν αι πιθανό να απαιτηθούν νές Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, αν αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού.

Ο οίκος μάλιστα υπογραμμίζει πως στην περίπτωση που αλλάξουν οι ισχύοντες κανόνες, που αναγνωρίζουν την αναβαλλόμενη φορολογία στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1, τότε οι ελληνικές τράπεζες, που σήμερα χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο σε μεγάλο βαθμό και έχουν 12,8 δισ. ευρώ υπολογισμένα στα Κεφάλαια τους μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας, θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέα άντληση κεφαλαίων, την τρίτη απ' το 2013.

Σημειώνεται ότι απ' τις δύο ανακεφαλαιοποιήσεις οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν αντλήσει ως τώρα 37 δισ. ευρώ.