Αύξηση στα 3,245 δισ. ευρώ κατέγραψαν τον Φεβρουάριο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους ιδιώτες έναντι του ποσού των 3,099 δισ. ευρώ όπου είχαν διαμορφωθεί τον Ιανουάριο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, παρουσίασαν μείωση στα 628 εκατομμύρια ευρώ έναντι 648 εκατ. ευρώ του Ιανουαρίου.

Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες αφορά στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και ανέρχονται σε 1,886 δισ. ευρώ έναντι 1,815 δισ. ευρώ του Ιανουαρίου ενώ οι οφειλές των νοσοκομείων ανέρχονται σε 787 εκατ. ευρώ έναντι 708 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.