Πάνω από 20.000 οφειλέτες προχώρησαν σε ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών τους κατά τις 12 ημέρες εφαρμογής της νέας ρύθμισης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας 21.222 οφειλέτες ρύθμισαν οφειλές ύψους 995.427.552,71 ευρώ και έχουν εισπραχθεί 21.751.934,01 ευρώ.

Τα στοιχεία αφορούν το Kέντρο Eίσπραξης Aσφαλιστικών Oφειλών (ΚΕΑΟ), καθώς και τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ (από τις 2/4/2015) και του ΕΤΑΑ (από τις 30/3/2015) που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ. 

Από το σύνολο των ρυθμίσεων, το 11,17% (2.125 οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ, με ποσό οφειλής 176.737.877,38 ευρώ και 245 οφειλέτες του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, με ποσό οφειλής 1.834.083,50 ευρώ) αφορά οφειλέτες που απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις και εντάχθηκαν στο νέο σχήμα ρύθμισης, ενώ το υπόλοιπο 88,83% αφορά οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν παλαιότερες ενεργές ρυθμίσεις.