Ανάπτυξη 7% κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2015 η Κίνα, ένας ρυθμός που είναι ο χαμηλότερος της τελευταίας εξαετίας.

Οι μειώσεις των επιτοκίων και των συντελεστών υποχρεωτικών διαθεσίμων των τραπεζών καθώς και τα μέτρα χαλάρωσης στον τομέα των ακινήτων φαίνεται ότι οδήγησαν κυρίως σε κερδοσκοπία στο Χρηματιστήριο, χωρίς να προσφέρουν μεγάλη στήριξη στην πραγματική οικονομία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας σημαίνει ότι χρειάζονται γρήγορα επιπλέον μέτρα στήριξης.

Ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε από το 7,3% του τέταρτου τριμήνου του 2014.

Τα στοιχεία για τις μηνιαίες λιανικές πωλήσεις, τη βιομηχανική παραγωγή και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, που ανακοινώθηκαν μαζί με τα στοιχεία για το ΑΕΠ, ήταν όλα χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας, ήταν η χαμηλότερη από το 2000, ενώ η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε με τον χαμηλότερο ρυθμό από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 8,5% που είναι ο ασθενέστερος ρυθμός από το 2009.

TAGS