Η Ευαγγελία Τσιτσογιαννοπούλου ορίστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως εντεταλμένη σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου, η κυρία Τσιτσογιαννοπούλου είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα στις 18 Μαρτίου φέτος.

Είναι ορκωτή εκτιμήτρια ακινήτων, προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της κτηματαγοράς.

Σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης, ο ορισμός της κ. Τσιτσογιαννοπούλου «αναδεικνύει και τη βούληση για την ορθή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου».