Άνοιξε η εφαρμογή στο Taxisnet για την υπαγωγή στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε 100 δόσεις. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 1η Μαρτίου 2015 και φόροι που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία. Σε αυτές συγκαταλέγεται και το χαράτσι στα ακίνητα (ΕΕΤΑ) του 2013 που βεβαιώθηκε πρόσφατα σε πολλούς φορολογουμένους.  

Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους είτε εφάπαξ είτε σε 2 έως 100 δόσεις. Μάλιστα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/97, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/13 που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή, καθώς και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που τις επιβαρύνουν.  

Επίσης όσοι το επιθυμούν, μπορούν να καταβάλουν ως προκαταβολή ποσό της επιλογής τους, μεγαλύτερο των 200 ευρώ, προκειμένου να έχουν ισόποση μείωση από το κεφάλαιο, τις προσαυξήσεις και τους τόκους του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξουν. Προκειμένου να ισχύσει αυτή η μερική διαγραφή, θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά οι  πρώτες 10 δόσεις της ρύθμισης ή όλες, εφόσον η ρύθμιση είναι μικρότερη των 10 δόσεων.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον αριθμό των δόσεων και την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις προβλέπεται:

α) για εφάπαξ εξόφληση απαλλαγή κατά 100% από τις προσαυξήσεις

β) από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 90%

γ) από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 80%

δ) από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 75%

ε) από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 70%

στ) από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 65%

ζ) από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 60%

η) από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 55%

θ) από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 50%

ι) από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 45%

ια) από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 40%

ιβ) από 91 έως 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις προσαυξήσεις 

Η ένταξη στη ρύθμιση πραγματοποιείται μόνο μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Taxisnet, ενώ για την ενεργοποίησή της απαιτείται η πληρωμή της πρώτης δόσης, μέσω τράπεζας, σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την 27η Απριλίου 2015 σε περίπτωση σύναψης ρύθμισης με ποσό προκαταβολής ή την 26η Μαΐου 2015, σε περίπτωση σύναψης ρύθμισης μόνο με δόσεις. 

Τέλος, ποσά έως 5.000 ευρώ ρυθμίζονται άτοκα, ενώ για ποσά άνω των 5.000 ευρώ επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 3%.