Νέα πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναλαμβάνει η επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤ το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως πρόεδρό του την καθηγήτρια Λούκα Τ. Κατσέλη.

Επίσης, εξέλεξε ως αντιπροέδρους τον Άνθιμο Θωμόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, τον καθηγητή Βασίλειο Ράπανο, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank και τον καθηγητή Νικόλαο Καραμούζη, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank Ergasias.

Η Λούκα Κατσέλη ορίστηκε, επίσης, από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΤ ως εκπρόσωπός της στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, η οποία εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.

Στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας την Λούκα Κατσέλη θα αναπληρώνει ο κ. Νικόλαος Καραμούζης.