Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «CCC+» των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Διατήρησε  ωστόσο το καθεστώς Credit Watch Negative στη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση, καθώς υπάρχουν αυξανόμενοι κίνδυνοι για υποβάθμισή τους. 

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η διατήρηση σε καθεστώς Credit Watch Negative αντανακλά την πιθανότητα υποβάθμισης της αξιολόγησης, η οποία θα έλθει σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τον Standard and Poor’s, η αβεβαιότητα για τον κλάδο παραμένει, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, καθώς οι εκροές καταθέσεων συνεχίζονται. Η πολιτική αβεβαιότητα συνεχίζει, επίσης, να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταθετών, συντηρώντας τις κεφαλαιακές εκροές.

Τέλος, ο οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ανάγκη πρόσθετης κεφαλαιακής ενίσχυσης, εξαιτίας της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της μη εφαρμογής του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία (DTAs).