Με τις νέες μειώσεις, κατά 16%, στις τιμές του φυσικού αερίου να αποτελούν πλέον πραγματικότητα για όλους τους πελάτες της ΔΕΠΑ ανεξαιρέτως κατηγορίας (νοικοκυριά, βιομηχανία και ηλεκτροπαραγωγή), για τις ποσότητες που θα καταναλώνουν από την 1η Απριλίου αλλά και την εξέλιξη των προγραμματισμένων έργων υποδομής, το φυσικό αέριο διεισδύει με γοργούς ρυθμούς σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Οι καταναλωτές φυσικού αερίου θα δουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τις ποσότητες που καταναλώνουν από την 1η Απριλίου 2015 ενώ από τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να υπάρξει και νέα μείωση των τιμών του αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.

Με αυτό τον τρόπο, το φυσικό αέριο καθίσταται σταδιακά η πιο οικονομική επιλογή με τις τιμές του να καταγράφουν τα τελευταία χρόνια πτωτική πορεία, μια εξέλιξη, η οποία οφείλεται στις συνεχείς διαπραγματεύσεις της ΔΕΠΑ με τους προμηθευτές για μείωση των τιμών προμήθειας και κατ’ επέκταση προσφορά οικονομικότερων τιμών στους τελικούς καταναλωτές.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΠΑ Αττικής, η τιμή του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση, κατά το διάστημα Οκτώβριος 2014 - Φεβρουάριος 2015 ήταν χαμηλότερη κατά 29% σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής της ΕΠΑ Αττικής (Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής), κ. Χρ. Μπαλάσκας, αναμένονται άμεσα και άλλες μειώσεις, ως επακόλουθο της πτώσης των τιμών του πετρελαίου.

Από τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να υπάρξει και νέα μείωση των τιμών του αερίου, η οποία θα έχει ως τελικούς αποδέκτες τους καταναλωτές.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο στην Ελλάδα είναι φθηνότερο σε σχέση με άλλες χώρες και σε μια συγκριτική προσέγγιση βασισμένη σε στοιχεία α' εξαμήνου 2014 η τιμή είναι χαμηλότερη σε σχέση με κράτη όπως είναι η Σουηδία, η Πορτογαλία, η Δανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Αυστρία (και ακριβότερο από τη Γερμανία, την Ιρλανδία και τη Γαλλία).

Αναπτυξιακά έργα για το φυσικό αέριο με σκοπό την παραγωγική ανασυγκρότηση

Η αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας είναι στενά συνυφασμένη με την ανάδειξή της σε ενεργειακό διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ και το φυσικό αέριο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο καθώς τα τελευταία χρόνια συνάπτονται συμφωνίες και υλοποιούνται έργα υποδομών προς αυτή την κατεύθυνση.

Προτεραιότητα στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επέκταση των έργων υποδομών για την διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου δίνει και η νέα κυβέρνηση, με τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, να θέτει τα θέματα φυσικού αερίου ψηλά στην ατζέντα του προγράμματος για την ενεργειακή πολιτική:

Για την κυβέρνηση η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη συνιστούν κρίσιμες και αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες …θέλω να σημειώσω ότι είναι αναγκαία αναπτυξιακά έργα, που θα πραγματοποιηθούν με απαρέγκλιτη τήρηση όλων των απαραίτητων προδιαγραφών για το βέλτιστο οικολογικό αποτέλεσμα.

Όπως, άλλωστε, με αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος σχεδιάζεται και θα κατασκευαστεί στο ελληνικό έδαφος ο αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ (TRANS ADRIATIC PIPELINE) και ενδεχομένως ο αγωγός φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Οι πολιτικές μας για το περιβάλλον και την ποιοτική και οικολογική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα είναι πρωτοπόρες και απόλυτα συμβατές με την αδήριτη ανάγκη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.