Υπό αναγκαστική διαχείριση, ως μέσο αναγκαστικής εκτελέσεως, τέθηκε η εταιρεία Μηχανική ΑΕ, έπειτα από σχετικά απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers AE (PwC) διορίστηκε αναγκαστικός διαχειριστής της εταιρείας Μηχανική, δυνάμει της υπ' αριθμ. 700/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκπροσωπείται για τους σκοπούς της αναγκαστικής διαχείρισης από τον Νικόλαο Κλιάνη. 

Η PwC αποδέχθηκε, με έγγραφη δήλωσή της, τον διορισμό της ως αναγκαστικού διαχειριστή της εταιρείας Μηχανική και ανέλαβε τα καθήκοντά της. 

Την διοίκηση της εταιρείας Μηχανική καθώς και την εκπροσώπησή της έναντι τρίτων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η αναγκαστική διαχειρίστρια PwC η οποία θα διεκπεραιώνει πλέον όλες τις υποθέσεις που αφορούν και εμπίπτουν στην εν γένει οικονομική και εμπορική διαχείριση της εταιρείας».